Bảng giá các loại cá khô, mắm, đặc sản miền tây cập nhật mới

Hiện nay giá các loại cá khô, mắm, món ăn quê có rất nhiều mức giá của người bán tự đề ra. Để giúp khách hàng chọn mua đắc ản miền tây giá cả hợp lý nhất, monanque.com xin giới thiệu bảng giá các loại khô mắm An Giang dưới đây.

Bảng giá các loại cá khô, mắm, đặc sản miền tây

Bảng giá các loại cá khô, mắm, đặc sản miền tây

# Cá khô Giá 1kg Sử dụng
1 Khô cá lóc 1 nắng (2 - 3 con/kg) 170.000đ/kg Đóng gói: 500gr, 1kg/gói hút chân không. Cách làm: Cá tươi ướp muối, mang đi phơi 1 ngày nắng. Bảo quản đông lạnh.
2 Khô cá lóc mặn ăn cơm (4 - 5 con/kg) 200.000đ/kg Đóng gói: 500gr, 1kg/gói hút chân không. Cách làm: Cá tươi ướp muối, mang đi phơi 3 ngày nắng.
3 Khô cá lóc lạt vừa ăn (5 - 6 con/kg) 220.000đ/kg Đóng gói: 500gr, 1kg/gói hút chân không. Cách làm: Cá tươi ướp muối, mang đi phơi 3 ngày nắng.
4 Khô cá lóc cửng, lóc non (25 - 30 con/kg) 220.000đ/kg Đóng gói: 500gr, 1kg/gói hút chân không. Cách làm: Cá tươi ướp muối, mang đi phơi 2 ngày nắng.
5 Khô cá Diêu Hồng (6 - 8 con/kg) 160.000đ/kg Đóng gói: 500gr, 1kg/gói hút chân không. Cách làm: Cá tươi ướp muối, mang đi phơi 2 ngày nắng.
6 Khô cá Basa 1 nắng 160.000đ/kg Đóng gói: 500gr, 1kg/gói hút chân không. Cách làm: Cá tươi ướp muối, mang đi phơi 3 ngày nắng. Cách dùng: Rả đông sau đó chế biến chiên hoặc nướng, chế biến món ngon tùy thích.
7 Khô cá Basa lạt vừa ăn 180.000đ/kg Đóng gói: 500gr, 1kg/gói hút chân không. Cách làm: Cá tươi ướp muối, mang đi phơi 2 ngày nắng.
8 Khô cá tra 1 nắng 150.000đ/kg Đóng gói: 500gr, 1kg/gói hút chân không. Cách làm: Cá tươi ướp muối, mang đi phơi 2 ngày nắng. Cách dùng: Rả đông sau đó chế biến chiên hoặc nướng, chế biến món ngon tùy thích.
9 Khô cá tra 2-3 nắng 170.000đ/kg Đóng gói: 500gr, 1kg/gói hút chân không. Cách làm: Cá tươi ướp muối, mang đi phơi 2-3 ngày nắng.
10 Khô cá tra phồng An Giang (600gram - 1kg/miếng) 180.000đ/kg Đóng gói: 500gr, 1kg/gói hút chân không. Cách làm: Cá tươi ướp muối, mang đi phơi 3 ngày nắng. Cách dùng: ngâm nước ấm trước khi chiên, chế biến món ngon tùy thích.
11 Khô cá tra phồng biển hồ Campuchia (1,4 - 2kg/ con) 260.000đ/kg Đóng gói: 500gr, 1kg/gói hút chân không. Cách làm: Cá tươi ướp muối, mang đi phơi 3 ngày nắng. Cách dùng: ngâm nước ấm trước khi chiên, chế biến món ngon tùy thích.
12 Khô cá Hú sông 190.000đ/kg Đóng gói: 500gr, 1kg/gói hút chân không. Cách làm: Cá tươi ướp muối, mang đi phơi 2 ngày nắng. Cách dùng: chế biến chiên hoặc nướng, chế biến món ngon tùy thích.
13 Khô cá Sặc 1 nắng (6 - 8 con/kg) 200.000đ/kg Đóng gói: 500gr, 1kg/gói hút chân không. Cách làm: Cá tươi ướp muối, mang đi phơi 1 ngày nắng. Cách dùng: Rả đông sau đó chế biến chiên hoặc nướng, chế biến món ngon tùy thích.
14 Khô cá sặc 2 nắng (9 - 10 con/kg) 240.000đ/kg Đóng gói: 500gr, 1kg/gói hút chân không. Cách làm: Cá tươi ướp muối, mang đi phơi 2 ngày nắng. Cách dùng: chế biến chiên hoặc nướng, chế biến món ngon tùy thích.
15 Khô cá sặc 2 nắng (11 - 12 con/kg) 220.000đ/kg Đóng gói: 500gr, 1kg/gói hút chân không. Cách làm: Cá tươi ướp muối, mang đi phơi 2 ngày nắng. Cách dùng: chế biến chiên hoặc nướng, chế biến món ngon tùy thích.
16 Khô cá sặc 2 nắng (14 - 16 con/kg) 200.000đ/kg Đóng gói: 500gr, 1kg/gói hút chân không. Cách làm: Cá tươi ướp muối, mang đi phơi 2 ngày nắng. Cách dùng: chế biến chiên hoặc nướng, chế biến món ngon tùy thích.
17 Khô cá sặc đồng, sặc bướm, sặc điệp (120-150 con/kg) 265.000đ/kg Đóng gói: 500gr, 1kg/gói hút chân không. Cách làm: Cá tươi ướp muối, mang đi phơi 2 ngày nắng. Cách dùng: Rả đông sau đó chế biến chiên hoặc nướng, chế biến món ngon tùy thích.
# Mắm cá Giá 1kg Sử dụng
1 Mắm cá lóc nguyên con 190.000đ/kg Đóng gói: hủ 500 gram, kín nắp không bay mùi. Cách dùng: làm món mắm chưng thịt, mắm chưng trứng, mắm ăn sống, mắm kho, chế biến tùy thích.
2 Mắm cá lóc cắt khúc 200.000đ Đóng gói: hủ 500 gram, kín nắp không bay mùi. Cách dùng: làm món mắm chưng thịt, mắm chưng trứng, mắm ăn sống, mắm kho, chế biến tùy thích.
3 Mắm cá lóc phi lê 220.000đ Đóng gói: hủ 500 gram, kín nắp không bay mùi. Cách dùng: làm món mắm chưng thịt, mắm chưng trứng, mắm ăn sống, mắm kho, chế biến tùy thích.
4 Mắm cá lóc thái (mắm thái) 190.000đ/kg Đóng gói: hủ 500 gram, kín nắp không bay mùi. Cách dùng: làm món mắm chưng thịt, mắm chưng trứng, mắm ăn sống, mắm kho, chế biến tùy thích.
5 Mắm cá lóc xay 190.000đ/kg Đóng gói: hủ 500 gram, kín nắp không bay mùi. Cách dùng: làm món mắm chưng thịt, mắm chưng trứng, mắm ăn sống, mắm kho, chế biến tùy thích.
6 Mắm cá linh 120.000đ Đóng gói: hủ 500 gram, kín nắp không bay mùi. Cách dùng: làm món mắm chưng thịt, mắm chưng trứng, mắm ăn sống, mắm kho, chế biến tùy thích.
7 Mắm cá linh xay 130.000đ Đóng gói: hủ 500 gram, kín nắp không bay mùi. Cách dùng: làm món mắm chưng thịt, mắm chưng trứng, mắm ăn sống, mắm kho, chế biến tùy thích.
8 Mắm cá sặc 120.000đ Đóng gói: hủ 500 gram, kín nắp không bay mùi. Cách dùng: làm món mắm chưng thịt, mắm chưng trứng, mắm ăn sống, mắm kho, chế biến tùy thích.
9 Mắm cá sặc xay 130.000đ Đóng gói: hủ 500 gram, kín nắp không bay mùi. Cách dùng: làm món mắm chưng thịt, mắm chưng trứng, mắm ăn sống, mắm kho, chế biến tùy thích.
10 Mắm cá Mè Vinh 230.000đ/kg Đóng gói: hủ 500 gram, kín nắp không bay mùi. Cách dùng: làm món mắm chưng thịt, mắm chưng trứng, mắm ăn sống, mắm kho, chế biến tùy thích.
11 Mắm cá rô 190.000đ Đóng gói: hủ 500 gram, kín nắp không bay mùi. Cách dùng: làm món mắm chưng thịt, mắm chưng trứng, mắm ăn sống, mắm kho, chế biến tùy thích.
12 Mắm cá chốt 190.000đ Đóng gói: hủ 500 gram, kín nắp không bay mùi. Cách dùng: làm món mắm chưng thịt, mắm chưng trứng, mắm ăn sống, mắm kho, chế biến tùy thích.
13 Mắm cá trèn 350.000đ Đóng gói: hủ 500 gram, kín nắp không bay mùi. Cách dùng: làm món mắm chưng thịt, mắm chưng trứng, mắm ăn sống, mắm kho, chế biến tùy thích.
14 Mắm cá Thu ngâm dầu 240.000đ Đóng gói: hủ 500 gram, kín nắp không bay mùi. Cách dùng: làm món mắm chưng thịt, mắm chưng trứng, mắm ăn sống, mắm kho, chế biến tùy thích.
15 Mắm Bò Hóc 240.000đ Đóng gói: hủ 500 gram, kín nắp không bay mùi. Cách dùng: làm món mắm chưng thịt, mắm chưng trứng, mắm ăn sống, mắm kho, chế biến tùy thích.
16 Mắm tép đồng 190.000đ Đóng gói: hủ 500 gram, kín nắp không bay mùi. Cách dùng: làm món mắm chưng thịt, mắm chưng trứng, mắm ăn sống, mắm kho, chế biến tùy thích.
17 Mắm tôm chua 210.000đ Đóng gói: hủ 500 gram, kín nắp không bay mùi. Cách dùng: làm món mắm chưng thịt, mắm chưng trứng, mắm ăn sống, mắm kho, chế biến tùy thích.
18 Mắm cá tra 220.000đ Đóng gói: hủ 500 gram, kín nắp không bay mùi. Cách dùng: làm món mắm chưng thịt, mắm chưng trứng, mắm ăn sống, mắm kho, chế biến tùy thích.
19 Mắm cá sửu ngâm dầu 240.000đ Đóng gói: hủ 500 gram, kín nắp không bay mùi. Cách dùng: làm món mắm chưng thịt, mắm chưng trứng, mắm ăn sống, mắm kho, chế biến tùy thích.
20 Mắm Dưa leo 85.000đ Đóng gói: hủ 500 gram, kín nắp không bay mùi. Cách dùng: làm món mắm chưng thịt, mắm chưng trứng, mắm ăn sống, mắm kho, chế biến tùy thích.
21 Mắm dưa gang 80.000đ Đóng gói: hủ 500 gram, kín nắp không bay mùi. Cách dùng: làm món mắm chưng thịt, mắm chưng trứng, mắm ăn sống, mắm kho, chế biến tùy thích.
22 Mắm đu đủ sợi nhuyễn 85.000đ Đóng gói: hủ 500 gram, kín nắp không bay mùi. Cách dùng: làm món mắm chưng thịt, mắm chưng trứng, mắm ăn sống, mắm kho, chế biến tùy thích.
23 Mắm cá cơm sửa 160.000đ Đóng gói: hủ 500 gram, kín nắp không bay mùi. Cách dùng: làm món mắm chưng thịt, mắm chưng trứng, mắm ăn sống, mắm kho, chế biến tùy thích.
24 Mắm ba khía trộn 180.000đ Đóng gói: hủ 500 gram, kín nắp không bay mùi. Cách dùng: làm món mắm chưng thịt, mắm chưng trứng, mắm ăn sống, mắm kho, chế biến tùy thích.
# Đặc sản quê Giá 1kg Sử dụng
1 Bánh phồng cá thát lát tự nhiên 500.000đ/kg chả cá biển hồ campuchia, bột mì cao cấp, trứng, gia vị: muối, hạt nêm knorr, đường Thốt Nốt, tiêu sọ. Đóng gói: 500gram/gói hút chân không.
2 Bánh phồng cá thác lác Cườm (cá nàng 2) 400.000đ chả cá thác lác cườm (cá nàng 2), bột mì cao cấp, trứng, gia vị: muối, hạt nêm knorr, đường Thốt Nốt, tiêu sọ. Đóng gói: 500gram/gói hút chân không.
3 Khô rắn An Giang 360.000đ Nguyên liệu: rắn nước, rắn bông súng, ri voi, ri cá… mùa nước nổi miền tây, đồng ruộng.Thành phần: Thịt rắn tẩm ướp gia vị: muối, đường, hạt nêm, ớt.Đóng gói: 500gr, 1kg/gói hút chân không.
4 Khô Nhái, vũ nữ chân dài 600.000đ Nguyên liệu: nhá cơm, nhái đồng ruộng.Thành phần: Thịt nhái tẩm ướp gia vị: muối, đường, hạt nêm, ớt.Đóng gói: 500gr, 1kg/gói hút chân không.
5 Lạp xưởng bò Chăm (tùng lò mò) 350.000đ Thành phần: Thịt bò, mỡ bò, ruột heo, gia vị: muối, bột ngọt, tiêu sọ, cơm mẻ. Xuất xứ:TX Tân Châu, An Giang giáp Campuchia. Đóng gói:500gr, 1kg/gói hút chân không.
6 Thịt chuột đồng tươi 190.000đ Đóng gói:500gram, 1kg hút chân không - cấp đông. Cách làm:Chuột đồng sơ chế sẵn (lột da, bỏ đầu). Cách dùng:Chiên hoặc nướng ăn cùng cơm canh. hoặc nướng lên dùng làm gỏi và các món ăn khác. Xương nhỏ có thể ăn luôn được xương
7 Khô chuột đồng 1 nắng 280.000đ Đóng gói:500gram, 1kg hút chân không - cấp đông. Cách làm:Chuột đồng làm sạch ướp lạt vừa ăn, phơi 1 ngày nắng.. Cách dùng:Chiên hoặc nướng ăn cùng cơm canh. hoặc nướng lên dùng làm gỏi và các món ăn khác. Xương nhỏ có thể ăn luôn được xương
8 Chả cá thác lác tự nhiên 250.000đ Nguyên liệu: Cá Thát Lát tự nhiên sinh sống trên sông Mê kông. Xuất xứ: Vùng Biển Hồ Campuchia. Đóng gói:500gram, 1kg hút chân không - cấp đông.